W 2019 roku zwróciliśmy się do laboratorium Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w celu wykonania badań pierwiastkowych oraz pod względem zawartości metali ciężkich. Miło nam poinformować że nasz produkt ma najmniejszą zawartość rtęci z obecnie dostępnych mączek bazaltowych na rynku. Wyniki Badań dostępne na stronie głównej.