Przypominamy że jako jedyni w Polsce w tym roku otrzymaliśmy zgodę MRiRW do wprowadzenia NB Minerals Mączki Bazaltowej do obrotu jako środek poprawiający właściwości gleby ! 

Dodatkowo posiadamy poniższe opinie i badania. 

  • SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr. 60/2019 (Badania pod kątem zawartości metali ciężkich)
  • OPINIA odnośnie spełnienia wymagań jakościowych i zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi mineralnych środków wspomagających uprawę roślin.
  • OPINIA O PRZYDATNOŚCI środka poprawiającego właściwości gleby w uprawie roślin warzywnych
  • OPINIA O PRZYDATNOŚCI środka poprawiającego właściwości gleby w uprawie roślin sadowniczych

Dbajcie o swoje zdrowe jedząc warzywa nawożone przebadanym i dopuszczonym do obrotu Mączką Bazaltową.